Mobilitetspaketet2022

Mobilitetspaketet 2022

Under februari månad 2022 genomfördes den andra fasen av EU Mobility Package.

Den första fasen har redan införts och den var främst kopplad till kör- & vilotider, regelbundna hemresor för chaufförerna samt krav på arbetsgivarna att ordna övernattningsfaciliteter till 45-timmarsvilan (förbud att övernatta i bilen under 45-timmarsvilan).

Fas två riktar huvudsakligen in sig på cabotagetransporter, chaufförernas ersättningsnivåer och ökat krav på administration och dokumentation för åkerierna. Här följer en kortare sammanfattning av vad fas två innebär:

 • Dragbilen ska utan undantag återvända till landet där det är registrerat minst var åttonde vecka
   
 • Striktare reglering av cabotagereglerna, som nu utökas till att gälla även för kombitransporter. Efter max tre inrikestransporter på sju dagar måste bilen lämna landet i fyra dagar för en så kallad ”avkylningsperiod” innan den får återvända.
   
 • Det införs hårdare krav på dokumentation och registrering av chaufförens utstationering i en gemensam europeisk databas för EU:s inre marknad, IMI. Detta innebär en ökad administration för våra åkerier och chaufförer, vilket leder till ökade administrativa kostnader.
   
 • Det blir krav på att chaufförerna ska ha en minimilön som motsvarar lönenivån i det land där arbetet utförs. Detta ska också registreras och rapporteras till myndigheterna i olika system och det bidrar till ytterligare administrativt arbete för åkerierna.
   
 • Skattemässiga förändringar införs i en rad central- och östeuropeiska länder. Detta påverkar lönekostnaderna rejält för åkerierna, bland annat på grund av att tidigare skattefria traktamenten tas bort.

EU:s mobilitetspaket kommer att fortsätta att implementeras i flera steg de kommande åren, med bland annat krav på smarta färdskrivare i både lastbilar och transportfordon över 2,5 ton.

Vi följer utvecklingen noga och kommer att informera våra kunder fortlöpande.

FLER NYHETER

Vi vill tacka alla våra kunder, samarbetspartners, kollegor, agenter och chaufförer för det gångna året och tillönska er alla en God Jul och ett Go

Som en viktig del i vårt ISO arbete ingår utförande av kundundersökningar.

Vänligen klicka på länken för att se MTS trafikschema för Jul- och Nyårshelgen 2023.