GDP - transporter

Läkemedelstransporter, s k GDP (Good Distribution Practice) har blivit en allt större del av MTS serviceportfölj.

Tomas profilbild

Vill du veta mer?

Tomas Ahlfors
Marknadsansvarig
Tel: + 46 40 38 36 18, Mob: + 46 708 18 53 89

GDP-Transporter

Läkemedelstransporter, s k GDP (Good Distribution Practice) har blivit en allt större del av MTS serviceportfölj. Man talar sällan om att transporter handlar om liv eller död, men ibland gör de faktiskt det. MTS utför otaliga läkemedelstransporter från Östeuropa som ställer särskilt höga krav på oss som transportör. MTS är alltså en viktig del i att säkerställa att många läkemedel transporteras på rätt sätt samt når sjukhusen och patienterna i tid. Kontakta oss om ni vill veta mer.

Standardtransporter

MTS är specialiserade på transport- och speditionstjänster mellan framförallt Sverige och Central-Öst-Europa inklusive Turkiet.

Tempererade transporter till europa

MTS kan transportera alla typer av tempererat gods och vi har ett stort antal egna kyl- och frystrailers.

Specialtransporter till europa

Om ni har gods som överskrider måtten för en vanlig trailer eller om er transport ställer andra särskilda krav, då har MTS lösningen till er. Vi står redo att anta er utmaning!

Läkemedel och GDP (Good Distribution Practice) transporter

Läkemedelstransporter, s k GDP (Good Distribution Practice) har blivit en allt större del av MTS serviceportfölj.

Expresstransporter

Vi erbjuder expresstransporter till alla länder i Europa.

Förtullning och lager

Vi har alla tillstånd som krävs för att hantera alla typer av förtullningsärenden och vi är direktuppkopplade mot svenska tullmyndigheten via TDS.