Valutatillägg

Sedan sista revideringen av VLT (1/3-2022) har svenska kronan försvagats mot euron. Detta innebär att vi höjer vårt VLT med 2,5% fr o m 3 oktober vilket innebär att valutatillägget höjs från 11,4% till 13,9%.

FLER NYHETER

Vi vill tacka alla våra kunder, samarbetspartners, kollegor, agenter och chaufförer för det gångna året och tillönska er alla en God Jul och ett Go

Som en viktig del i vårt ISO arbete ingår utförande av kundundersökningar.

Vänligen klicka på länken för att se MTS trafikschema för Jul- och Nyårshelgen 2023.