Valutatillägg

Sedan sista revideringen av VLT (1/10 - 20) har svenska kronan stärkts mot euron. Detta innebär att vi sänker vårt VLT med 1,9 % fr o m 16 november vilket innebär att valutatillägget sänks från 11,4% till 9,5%.

FLER NYHETER

Vi befinner oss just nu i en situation där vi ser en kraftigt ökad spridning av Covid-19 både lokalt i Skåne, men även nationellt, runt

Sedan sista revideringen av VLT (1/10 - 20) har svenska kronan stärkts mot euron.

Just nu upplever vi en del förseningar på transporterna mellan Sverige och Turkiet.