Valutatillägg

Sedan sista revideringen av VLT (16/3-20) har svenska kronan stärkts mot euron. Detta innebär att vi sänker vårt VLT med 1,7% fr o m 25 maj vilket innebär att valutatillägget sänks från 13,1% till 11,4%.

FLER NYHETER

MTS har investerat i 10 nya Krone kyltrailrar.

Från och med den 1 augusti 2020 sänks valutatillägget till 10,1 %.

Under sommaren inför vissa länder inom Europa körrestriktioner för tung trafik. Detta kan ha påverkan på ledtiderna på vissa sträckor.