Valutatillägg

Kronan fortsätter sin försvagning. Sedan sista revideringen av VLT (27/11) har Euron stärkts med ytterligare 2,7% mot den svenska kronan. Detta gör att vi måste justera vårt VLT med 2,1% fr o m den 14 mars vilket innebär att valutatillägget höjs från 6,5% till 8,6%.