Valutatillägg

Kronan fortsätter sin försvagning. Sedan sista revideringen av VLT (14/3) har Euron stärkts  ytterligare  mot den svenska kronan. Detta gör att vi måste justera vårt VLT med 2,8% fr o m den 20 augusti vilket innebär att valutatillägget höjs från 8,6% till 11,4%.