Uppdaterad trafikinformation

Det råder fortsatt fri cirkulation av varor inom EU. Dock upplever vi fortsatt kö vid flertalet gränspassager i Europa.

Den senaste informationen vi har fått gällande Turkiet är att alla individer oavsett nationalitet som kommer in i Turkiet sätts i karantän i 14 dagar. Detta innebär att all trafik till och från Turkiet reduceras kraftigt. Vi följer händelseutvecklingen noggrant och jobbar kontinuerligt med att informera våra kunder och leverantörer löpande.

FLER NYHETER

Vi befinner oss just nu i en situation där vi ser en kraftigt ökad spridning av Covid-19 både lokalt i Skåne, men även nationellt, runt

Sedan sista revideringen av VLT (1/10 - 20) har svenska kronan stärkts mot euron.

Just nu upplever vi en del förseningar på transporterna mellan Sverige och Turkiet.