Uppdaterad information angående läget i trafiken ute i europa

Just nu upplever vi stora störningar/väntetider vid de flesta gränser som MTS trafikerar.
Den senaste informationen vi har är att varje enskild lastbil kontrolleras vid den polska gränsen vilket orsakar långa väntetider och stora förseningar  i så väl södergående som norrgående riktning. Just nu har vi bilar som stått i kö upp mot 48 timmar  vid den tjeckisk -polska gränsen.

Vi jobbar hårt för att upprätthålla vår höga servicenivå och hålla våra ledtider.

FLER NYHETER

Från och med den 1 augusti 2020 sänks valutatillägget till 10,1 %.

Under sommaren inför vissa länder inom Europa körrestriktioner för tung trafik. Detta kan ha påverkan på ledtiderna på vissa sträckor.

Efter en minst sagt annorlunda vår ser vi alla fram emot sommaren. Vi finns som vanligt här för er.