Uppdaterad information angående läget i trafiken ute i europa

Just nu upplever vi stora störningar/väntetider vid de flesta gränser som MTS trafikerar.
Den senaste informationen vi har är att varje enskild lastbil kontrolleras vid den polska gränsen vilket orsakar långa väntetider och stora förseningar  i så väl södergående som norrgående riktning. Just nu har vi bilar som stått i kö upp mot 48 timmar  vid den tjeckisk -polska gränsen.

Vi jobbar hårt för att upprätthålla vår höga servicenivå och hålla våra ledtider.

FLER NYHETER

Just nu söker MTS terminalarbetare/terminalchef. Gillar du varierande arbetsuppgifter, högt tempo och stort ansvar?

Som en viktig del i MTS kvalitetsarbete ingår att kontinuerligt genomföra kundundersökningar för att ta reda på hur våra kunder u

Sedan sista revideringen av VLT (16/11 - 20) har svenska kronan stärkts mot euron.