Uppdaterad information angående läget i trafiken ute i europa

Just nu upplever vi stora störningar/väntetider vid de flesta gränser som MTS trafikerar.
Den senaste informationen vi har är att varje enskild lastbil kontrolleras vid den polska gränsen vilket orsakar långa väntetider och stora förseningar  i så väl södergående som norrgående riktning. Just nu har vi bilar som stått i kö upp mot 48 timmar  vid den tjeckisk -polska gränsen.

Vi jobbar hårt för att upprätthålla vår höga servicenivå och hålla våra ledtider.

FLER NYHETER

Vi på MTS skulle vilja ta tillfället i akt och tillönska alla våra kunder, chaufförer, samarbetspartners och agenter en riktigt G

Vänligen följ nedan länk för uppdaterad information.

Följ nedan länk för att få senaste trafikinformation under nuvarande situation.