Polen stänger sina gränser

Polen stänger sina gränser, men i nuläget gäller fortfarande fri cirkulation av varor i Polen. Detta betyder att även internationella transporter kan utföras i vanlig ordning tills vidare. Dock kan vissa förseningar uppstå på grund av utökade kontroller av trafiken vid gränserna. Vi följer utvecklingen noga och informerar om senaste nytt via vår hemsida.

FLER NYHETER

MTS har investerat i 10 nya Krone kyltrailrar.

Från och med den 1 augusti 2020 sänks valutatillägget till 10,1 %.

Under sommaren inför vissa länder inom Europa körrestriktioner för tung trafik. Detta kan ha påverkan på ledtiderna på vissa sträckor.