Nytt valutatillägg

Från och med den 1 augusti 2020 sänks valutatillägget till 10,1 %.

FLER NYHETER

MTS har investerat i 10 nya Krone kyltrailrar.

Från och med den 1 augusti 2020 sänks valutatillägget till 10,1 %.

Under sommaren inför vissa länder inom Europa körrestriktioner för tung trafik. Detta kan ha påverkan på ledtiderna på vissa sträckor.