Helgkörförbud i Europa under sommaren

Under sommaren inför vissa länder inom Europa körrestriktioner för tung trafik. Detta kan ha påverkan på ledtiderna på vissa sträckor.

För närmare information om dina leveranser, vänligen kontakta din ordinarie kontaktperson på MTS

FLER NYHETER

Vi befinner oss just nu i en situation där vi ser en kraftigt ökad spridning av Covid-19 både lokalt i Skåne, men även nationellt, runt

Sedan sista revideringen av VLT (1/10 - 20) har svenska kronan stärkts mot euron.

Just nu upplever vi en del förseningar på transporterna mellan Sverige och Turkiet.