MTS kundundersökning 2020

4,5 stjärnor av 5

MTS kundundersökning 2020

Som en viktig del i MTS kvalitetsarbete ingår att kontinuerligt genomföra kundundersökningar för att ta reda på hur våra kunder upplever oss som logistikpartner.

Den nyss avslutade kundundersökningen bestod av 22 frågor med i huvudsak svarsalternativ 1 - 5, där 1 var lägst och 5 högst. Frågorna berörde allt från MTS utbud av produkter/tjänster, bemötande, leveransprecision, avvikelserapportering, fakturor, reklamationshantering och förtroende.

Det totala genomsnittet för undersökningen blev 4,45 av 5 vilket är ett väldigt bra omdöme. Det är ett kvitto på att vi har lyckats bibehålla en hög kvalitet och service trots att 2020 varit ett väldigt speciellt år med en Coronapandemi, som medfört utmaningar utöver det vanliga och ställt höga krav på oss som transportör.

På frågan ”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera MTS som logistikpartner till andra företag” fick vi hela 4,62 av 5, vilket är ett tydligt bevis på att förtroendet för MTS är stort.

Vi vill passa på att tacka alla kunder som deltog i vår kundenkät. Era svar, konstruktiva kritik och önskemål tar vi med oss i vår fortsatta strävan efter ständig förbättring.

FLER NYHETER

Since the last revision of the currency surcharge (16/11 -20), the Swedish krona has strengthened against the euro.

We have the great pleasure to preseent our new warehouse manager, Daniel Falck.

2020 is coming to an end. It has been a different and very strange year, severely affected by the pandemic.