Valutatillägg

Sedan sista revideringen av VLT (10/5-19) har svenska kronan stärkts mot euron. Detta gör att vi sänker vårt VLT med 1,75% fr o m 12 december vilket innebär att valutatillägget sänks från 13,15% till 11,4%.