Valutatillägg

Sedan sista revideringen av VLT (1/12-18) har euron stärkts mot den svenska kronan. Detta gör att vi måste justera vårt VLT med 1,3% fr o m 21 februari vilket innebär att valutatillägget höjs från 10,1% till 11,4%.