Valutatillägg

Sedan sista revideringen av VLT (21/2-19) har euron stärkts mot den svenska kronan. Detta gör att vi måste justera vårt VLT med 1,75% fr o m 10 maj vilket innebär att valutatillägget höjs från 11,4% till 13,15%.