Tjänster hos MTS

MTS har som målsättning att på ett kostnadseffektivt, miljöanpassat och säkert sätt utföra transporter och logistiktjänster.

Du kan anlita MTS för följande typer av tjänster

  • Kompletta bilar
  • Partigods
  • Styckegods
  • Tempererade transporter (fryst-kylt-värme)
  • ADR transporter
  • Alla typer av tullklareringar.
  • Lagerhållning och logistik tjänster