Spedition

MTS är specialister på speditions- och transporttjänster främst mellan Skandinavien, öst/central Europa samt Turkiet. MTS har resurserna och kapaciteten att hantera mycket stora godsvolymer. MTS levererar alla sorters gods, från kompletta bilar till partigods och styckegods. Ett stort antal avgångar möjliggör lastning av parti och styckegods flera gånger per vecka vilket också minimerar transporttiden. Ett 60-tal ekipage sysselsätts varje vecka, varav hälften är egenägda och svenskregistrerade. I flottan ingår även ett 20-tal termotrailers för alla typer av tempererade transporter. Samtliga fordon är satellit (GPS) och ADR-utrustade.

Personalen har mångårig erfarenhet för transporter till denna del av Europa och Turkiet vilket borgar för säkra och snabba transporter.

Datorsystemet (TDS) möjliggör elektroniska import och exportförtullningar med direkt uppkoppling mot tullverket. MTS innehar de flesta tillstånden från Tullverket och är också AEO certifierade.