Ungern

Där allting började! Ungern har länge varit MTS hemmamarknad. Hela vår verksamhet startade 1991 med transporter mellan Sverige och Ungern. Idag utgör Ungern ungefär 20 % av MTS totala sändningsvolym. Naturligtvis har vi ungersktalande personal på vårt kontor.

 • Agent – Eurolog Kft i Budapest
 • Omlastnings- och distributionsterminal i Budapest
 • Vi erbjuder alla typer av transporter till och från Ungern.
       Torr-, kyl-, frys-, värme-, ADR-, express-, komplett-, parti-
       och styckegodssändningar
 • Avgångsdagar FTL – dagligen
 • Avgångsdagar stycke- & partigods – Tis, Tor & Fre
 • Ledtid FTL – 2 dagar
 • Ledtid stycke- & partigods – 2-4 dagar

Visste du att...?

Rubiks kub uppfanns 1974 av ungraren Ernö Rubik.