Turkiet

Turkiet är den enskilt största marknaden för MTS omsättningsmässigt. Transporterna utförs tillsammans med vår agent ECS. Vi har turkisktalande personal i Malmö, vilket är direkt avgörande i kontakten med turkiska leverantörer, kunder, chaufförer och myndigheter.

  • Agent - ECS Europe Cargo Service
  • Omlastnings- och distributions terminaler i bl.a. Istanbul, Izmir och Ankara
  • Vi erbjuder alla typer av transporter till och från Turkiet.Torr-, kyl-, frys-, värme-, ADR-, express-, komplett-, parti- och styckegodssändningar
  • Avgångsdagar FTL – dagligen
  • Avgångsdagar stycke- & partigods – Ons, Fre & Lör
  • Ledtid FTL – 6-8 dagar
  • Ledtid stycke- & partigods – 7-8 dagar

Visste du att…?

Turkiet har världens tredje största antal Facebookanvändare (14 miljoner). Endast USA och Storbritannien har fler.