Polen

Nästan alla förjor som MTS anlitar angör Polen. Detta innebär att i stort sett alla våra bilar passerar igenom Polen. Vi kan därför erbjuda stor flexibilitet och korta ledtider till Polen.

  • Omlastnings- och distributionsterminal i Poznan och Swinoujscie
  • Vi erbjuder alla typer av transporter till och från Polen.
         Torr-, kyl-, frys-, värme-, ADR-, express-, komplett-, parti-
         och styckegodssändningar
  • Avgångsdagar FTL – dagligen
  • Avgångsdagar stycke- & partigods – Tis & Fre
  • Ledtid FTL – 1-2 dagar
  • Ledtid stycke- & partigods – 1-3 dagar

Visste du att…?

…nobelpristagaren Marie Curie (Marie Sklodowska) föddes i Warszawa, 7 November, 1867.