Makedonien

Makedonien är en ganska liten marknad för MTS. Trots detta står Makedonien för mellan 1-3 av våra c:a 60 fasta avgångar varje vecka.

 • Agent – Alpis
 • Omlastnings- och distributionsterminal i Kranj (SI) och Skopje
 • Vi erbjuder alla typer av transporter till och från Makedonien.
       Torr-, kyl-, frys-, värme-, ADR-, express-, komplett-, parti-
       och styckegodssändningar
 • Avgångsdagar FTL – dagligen
 • Avgångsdagar stycke- & partigods – Tis & Fre
 • Ledtid FTL – 5-6 dagar
 • Ledtid stycke- & partigods – 6-7 dagar

Visste du att...?

…Moder Teresa föddes i Skopje, Makedonien, 1910.