Kroatien

Kroatien är en stor producent av livsmedel. Vi har många svenska livsmedelsföretag som importerar härifrån. MTS har en unik möjlighet att köra både kylt och fryst gods i samma transportenhet tack vare våra olika klimatzoner i våra termotrailers.

 • Agent – Cargopartner i Zagreb
 • Omlastnings- och distributionsterminal i Zagreb
 • Vi erbjuder alla typer av transporter till och från Kroatien.
       Torr-, kyl-, frys-, värme-, ADR-, express-, komplett-, parti-
       och styckegodssändningar
 • Avgångsdagar FTL – dagligen
 • Avgångsdagar stycke- & partigods – Tis & Fre
 • Ledtid FTL – 2-3 dagar
 • Ledtid stycke- & partigods – 3-5 dagar

Visste du att…?

…slipsen härstammar från Kroatien. Kravatt, som den också kan kallas, kommer av ordet kroat.