Grekland

Vi upplever en stor ökning av efterfrågan på transporter till och från Grekland. Livsmedelsindustrin står för den största delen. Naturligtvis sker alla MTS transporter med stor hänsyn till vår miljö. Vi har minst Euroklass 5 motorer i alla våra bilar och alla våra chaufförer är utbildade i Eco-körning.

 • Agent – Orphee
 • Omlastnings- och distributionsterminal i Thessaloniki och Aten
 • Vi erbjuder alla typer av transporter till och från Grekland.
       Torr-, kyl-, frys-, värme-, ADR-, express-, komplett-, parti-
       och styckegodssändningar
 • Avgångsdagar FTL – dagligen
 • Avgångsdagar stycke- & partigods – Tis & Fre
 • Ledtid FTL – 5-6 dagar
 • Ledtid stycke- & partigods – 6-7 dagar

Visste du att…?

…Grekland har c:a 16,5 miljoner turister varje år, det är mer än landets totala befolkningsmängd.