Bulgarien

MTS har en bra balans och ett jämt godsflöde till och från Bulgarien. Merparten av godset består av livsmedel, textilier och maskindelar. Tack vare att alla våra bilar är utrustade med GPS-övervakning vet vi exakt var bilarna befinner sig och vi kan snabbt dirigera om dem till önskade koordinater.

 • Agent – Maranata i Sofia
 • Omlastnings- och distributionsterminal i Sofia
 • Vi erbjuder alla typer av transporter till och från Bulgarien.
       Torr-, kyl-, frys-, värme-, ADR-, express-, komplett-, parti-
       och styckegodssändningar
 • Avgångsdagar FTL – dagligen
 • Avgångsdagar stycke- & partigods – Tis & Fre
 • Ledtid FTL – 4-5 dagar
 • Ledtid stycke- & partigods – 6-7 dagar

Visste du att…?

…i Bulgarien betyder i allmänhet en nickning nej och en skakning på huvudet ja.