UNGERN INFÖR VÄGSKATT

Ungern har med väldig kort varsel infört en statlig vägskatt (maut) från den 1 juli.

Vägskatten omfattar 6513 km av det ungerska vägnätet och gäller för alla fordon över 3,5 ton. Skatten uppgår till ca 26 sek/mil.
Vägskatten kommer att beröra samtliga transport till/från Ungern samt all transittrafik till följande länder, Rumänien, Bulgarien, Turkiet, Grekland, Slovenien, Kroatien, Serbien och Bosnien.

Debitering kommer att ske enligt prislistan nedan.

För mer information om vägskatten via denna länk,

www.motorway.hu