Nationellt axeltryck system i Ungern

1 januari 2018 kommer Ungern att införa ett nationellt axeltryck kontroll system på samtliga motorvägar och större landsvägar. Detta genomförs för att öka trafiksäkerheten, skyddet av nationella vägtillgångar och för att säkerställa likvärdig konkurrens mellan transportörer. Det nationella axeltryck systemet är baserat på principen om objektivt ansvar.

I vägbanan vid avläsning stationerna för vägavgiften har man installerat en automatisk axeltryck avläsare. Avläsaren rapporterar automatiskt vid överträdelse till vägavgiftssystemet som identifierar fordonet och ägaren. Överlastavgiften skickas direkt till fordonsägaren utan någon som helst förvarning. Avgiften kan variera mellan ca 1000 sek - 16000 sek.