MTS ISO Certifiering klar

Vi kan stolt konstatera att MTS nu är ISO-certifierat enligt den nya standarden ISO:2015 i både Kvalitet ISO:9001 och

Miljö ISO:14001. Vi har nyss avslutat omcertifieringsprocessen och godkänts utan anmärkningar. Certifikatet är ett

bevis på att MTS har ett målmedvetet och välutvecklat miljö- och kvalitetsarbete.MTS har varit ISO-certifierat ända sedan 2004 och att vi nu uppgraderat oss till ISO:2015 är en självklarhet. För MTS

innebär ISO-certifieringen mer än bara ett certifikat på väggen. Företagets alla anställda inspireras och uppmuntras till

att ständigt försöka finna förbättringar inom både miljö- och kvalitetsområdet.MTS lägger stor vikt vid att utföra våra transporter med så liten miljöpåverkan som möjligt. Bland annat premierar vi de

chaufförer som kör miljövänligt dvs väljer kortaste vägen, kör bränslesnålt osv. Dessutom håller vi successivt på att byta

ut vår befintliga bilflotta till dragbilar med Euroklass 6 motorer.Vi märker en ökning av kunder som följer upp sina transportörer och ser till att de lever upp till de miljö- och kvalitetskrav

som ofta ställs vid fraktupphandlingar.MTS välkomnar den här typen av ökade kontroller.