Kundundersökning 2017

MTS årliga kundundersökning är klar och vi fick fina resultat. Våra kunder betygsätter oss på en skala mellan 1-5 där 1 är sämst och 5 är bäst. På kategorin kontakten med MTS får vi 4,73 poäng, på kategorin kompetensen hos MTS får vi 4,53 poäng och på kategorin förtroende för MTS får vi 4,65 poäng. Våra kunder är nöjda med vårt arbete men vi lutar oss inte tillbaka utan vi strävar ständigt efter förbättringar av kvaliteten och service mot våra kunder.