Företaget Malmö Transport & Spedition AB

Ett företag med erfarenhet

Sedan starten, 1991, har Malmö Transport & Spedition AB erbjudit transporttjänster till svenska och utländska import och exportföretag. Verksamheten är baserad i Malmö och är specialiserad på transport, spedition och lagringstjänster. Transporter utförs främst mellan Skandinavien och central/öst Europa samt Turkiet.

MTS är ett svenskägt nischinriktat företag vars framgång bygger på kunskap och förståelse för de länder som trafikeras. En förståelse som innefattar kultur, språk såväl som lokala rutiner. Med utvalda agenter i respektive land för att säkerställa högsta kvalitén på transporten oavsett destination.

Anställda på företaget har tillsammans mer än 100 års erfarenhet av transporter på central/öst Europa och Turkiet. Kunskap och erfarenhet minimerar missförstånd vilket leder till värdefulla tidsvinster.

Flexibla lösningar

MTS transporterar alla typer av gods med ständig fokus på bra service, hög kvalitet och tidsvinster genom korta transittider. MTS sysselsätter ett 60-tal ekipage varje vecka, varav hälften är egenägda och svenskregistrerade. I flottan ingår även ett 20-tal termotrailers för alla typer av tempererade transporter.

Samtliga fordon är satellitövervakade (GPS) och ADR-utrustade och alla chaufförer är ADR utbildade. Alla leveranser är kostnadseffektiva, miljöanpassade och sker från dörr till dörr. MTS utför alla typer av transporter, från kompletta bilar till partigods och styckegodshantering.

Fokus på personlig service

MTS lägger stor vikt vid personlig service. Snabba besked till kunder och eventuella avvikelser rapporteras omedelbart. Kunden har alltid direktkontakt med handläggaren. Vi gömmer oss inte bakom tonvalstelefoner!

MTS i media

Svensk Åkeritidning 2015-01-14

 

Årliga kundundersökningar leder till ständiga förbättringar av kvalitén och servicen mot kund. Förtroendet hos våra kunder är stort och i vår senaste kundundersökning fick MTS ett snittbetyg på 4,55 (på en skala 1 till 5).