Bränsletillägg DMT

På grund av stora variationerna i priset på drivmedel har MTS ett rörligt DMT (drivmedelstillägg) som är baserat på dieselpriset från föregående månad. Genomsnittspriset på diesel i 5 länder under juli kommer att ligga som grund för DMT under perioden 10 augusti till den 9 september. Genomsnittspriset i augusti kommer att ligga till grund för perioden 10 september till den 9 oktober osv.