Turkiet

Turkiet är den enskilt största marknaden för MTS omsättningsmässigt. Transporterna utförs tillsammans med vår agent Mars Logistics, Turkiets tredje största transportföretag. Vi har turkisktalande personal i Malmö, vilket är direkt avgörande i kontakten med turkiska leverantörer, kunder, chaufförer och myndigheter.

 • Agent - Mars Logistics
 • Omlastnings- och distributions terminaler i bl.a. Istanbul, Izmir
       och Ankara
 • Vi erbjuder alla typer av transporter till och från Turkiet.
       Torr-, kyl-, frys-, värme-, ADR-, express-, komplett-, parti-
       och styckegodssändningar
 • Avgångsdagar FTL – dagligen
 • Avgångsdagar stycke- & partigods – Ons, Fre & Lör
 • Ledtid FTL – 6-8 dagar
 • Ledtid stycke- & partigods – 7-8 dagar
 • Intermodaltransport erbjuds (kombination båt-tåg-bil)


Visste du att…?

Turkiet har världens tredje största antal Facebookanvändare (14 miljoner). Endast USA och Storbritannien har fler.