Välkommen till MTS

MTS Malmö Transport & Spedition AB är ett företag specialiserat på speditions- och transporttjänster mellan Skandinavien och central/öst Europa inklusive Turkiet.

Företaget sysselsätter ett 60-tal ekipage varje vecka och utför alla typer av transporter, från kompletta bilar, till partigods och styckegods samt termotransporter. Företaget lägger stor vikt vid förståelse av kultur, språk och lokala rutiner i de länder som trafikeras. Kunskap och erfarenhet minimerar missförstånd vilket leder till värdefulla tidsvinster.

Transporterna är kostnadseffektiva, miljöanpassade och godset levereras från dörr till dörr. Genom ett stort antal avgångar till respektive land så är de korta transittider också en stor konkurrensfördel.

MTS är kvalitets och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO14001. Företaget är också AEO certifierade av Tullverket.

 

Senaste Nytt

Ny platschef

Det är med stor glädje vi kan presentera MTS nya platschef, Pierre Nilsson. Han kommer närmast från Bring Cargo International, där han varit platschef. Pierre har lång erfarenhet av transport & logistikbranschen. Tidigare har han bl.a.

Läs mer

Valutatillägg

Kronan fortsätter sin försvagning. Sedan sista revideringen av VLT (27/11) har Euron stärkts med ytterligare 2,7% mot den svenska kronan. Detta gör att vi måste justera vårt VLT med 2,1% fr o m den 14 mars vilket innebär att valutatillägget höjs från 6,5% till 8,6%.

Läs mer

Ny agent i Turkiet

För att stärka vår position på den turkiska marknaden har MTS Malmö Transport & Spedition AB valt att inleda ett samarbete med Skandinavien experten ECS, Europe Cargo Service. Samarbetet börjar 8 januari 2018.

Läs mer

Tjänster hos MTS

Klicka på kartan för att se destinationer